GEJALA PONTENG SEKOLAH PDF

Sunday, March 20, Ponteng Sekolah Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Ini bermaksud seseorang pelajar dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada hari persekolahan. Oleh yang demikian, ponteng merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apa jua kegagalan menghadiri kelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang munasabah. Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran.

Author:Dazuru Tegami
Country:Australia
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):16 June 2005
Pages:199
PDF File Size:8.98 Mb
ePub File Size:11.94 Mb
ISBN:399-8-93947-558-8
Downloads:21039
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MautilarKarangan SPM Jelaskan sebab-sebab pelajar ponteng itu. Ponteng sekolah bermaksud pelajar tidak pergi ke sekolah secara sengaja atau berpura-pura sakit itu. Antara punca yang mendorong pelajar mengambil tindakan ini banyak tetapi sikap diri sendiri turut menjadi penyebab utama isu ponteng semakin menular itu. Kemelut negatif ini telah menjadi satu masalah sosial yang mula mendapat perhatian semua pihak terutamanya daripada pihak kerajaan kita.

Lantaran itu, punca-punca yang membawa ponteng sekolah berlaku harus dikaji dan difahami supaya jalan penyelesaiannya boleh diketahui. Sebab utama pelajar negara ini ponteng sekolah dikaitkan dengan ketiadaan minat untuk belajar di sekolah tersebut. Kajian telah membuktikan bahawa pelajar tidak berminat untuk belajar kerana melihat subjek itu sebagai membosankan, sukar difahami, atau tidak mengetahui kaitan pelajaran itu dengan masa depan mereka.

Kegagalan minda pelajar untuk berfikir secara matang tentang masa depan telah menjadikan ketiadaan minat untuk belajar ini sebagai sesuatu yang sukar dikikis. Akibatnya, banyak pelajar mengambil jalan mudah dengan tidak mahu pergi ke sekolah setiap hari itu.

Selain itu, sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan fenomena ponteng sekolah ini semakin menjadi-jadi di kawasan bandar. Kehidupan bandar yang mengutamakan aspek kebendaan telah mendorong ibu bapa memberikan tumpuan khusus terhadap kerjaya mereka lalu menjadikan tugas mendidik anak terabai pula.

Situasi ini seolah-olah memberikan tanggapan kepada anak bahawa pendidikan di sekolah itu tidak penting kerana ibu bapa mereka sendiri tidak memberi penekanan pembelajaran di sekolah itu.

Maka, kegagalan ibu bapa menjalankan tugas mendidik anak itu telah membuka peluang kepada pelajar untuk terus mengamalkan amalan ponteng sekolah ini. Tambahan pula, pengaruh rakan telah menjadikan pelajar berani untuk tidak pergi ke sekolah apabila berasa tidak suka itu.

Dalam dunia kehidupan pelajar sudah pasti nasihat, teguran, cadangan, dan pujukan rakan sebaya lebih dipercayai daripada kata-kata ibu bapa mereka sendiri.

Malangnya, semua cadangan rakan sebaya itu berunsur negatif yang mampu menjejaskan imej pelajar yang masih tercari-cari identiti sendiri itu. Sesungguhnya, pelajar yang mudah dipengaruhi oleh rakan mereka akan lebih terdedah untuk terlibat dalam amalan ponteng sekolah tersebut. Kemelut ponteng sekolah ini turut berlaku disebabkan cara pengajaran dan pembelajaran sesetengah guru yang tidak menarik itu. Ada guru yang selalu ponteng kelas, tidak bersedia dengan bahan pendidikan, sering bermesyuarat, dan sebagainya yang menjejaskan kualiti pembelajaran pelajar di kelas pula.

Apabila perkara sebegini diamalkan oleh seseorang guru sudah pasti pelajar tidak lagi berminat untuk mendengar penerangan guru mereka ketika berada di dalam kelas itu. Jadi, pelajar sanggup ponteng kerana mereka berpendapat cara pengajaran dan pembelajaran guru tertentu tidak memenuhi keperluan diri mereka itu. Kesimpulannya, semua hujah tadi membuktikan bahawa ponteng sekolah sudah menjadi satu wabak yang perlu diselesaikan segera.

Semua pihak terutamanya ibu bapa dan guru perlulah berganding bahu serta mengubah sikap mereka jika mahu kemelut ponteng sekolah ini ditangani secara efektif pula.

Kegagalan untuk menghalang budaya ponteng ini bakal menyaksikan banyak pelajar tidak akan menerima pendidikan yang sempurna dalam kehidupan mereka itu.

Peribahasa pemuda harapan negara, pemudi tiang bangsa membuktikan bahawa pelajar amat penting untuk kemajuan negara pada masa hadapan terutamanya pelajar yang berpendidikan tinggi itu. Posted by Noor Azman Mahat at.

AMPIRE 128X64 PDF

Masalah ponteng dalam kalangan pelajar sekolah

Whatsapp Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Seseorang pelajar dianggap memonteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada hari-hari persekolahan. Sejak akhir-akhir ini masalah ini didapati semakin menjadi-jadi dan telah sampai ke peringkat yang agak serius. Pihak media juga sering menyiarkan berita tentang masalah ini sehingga pada masa ini pihak guru serta ibu bapa berasa sesuatu tindakan yang tegas perlu dilakukan segera sebelum gejala negatif ini sampai ke peringkat yang lebih kronik lagi. Menurut laporan yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, peratus pelajar yang terbabit dengan gejala ponteng didapati semakin meningkat dari semasa ke semasa terutama bagi sekolah-sekolah di kawasan bandar. Pada hemat saya punca-punca sebenar masalah ini haruslah dikenal pasti dengan segera supaya langkah-langkah untuk mengatasinya dapat dijalankan demi masa depan generasi pelajar kita pada masa depan.

AYURVEDIYA GARBH SANSKAR BOOK BY BALAJI TAMBE PDF

Contoh Karangan Gejala ponteng sekolah masih menjadi masalah utama dalam sistem pendidikan di negara kita. Bincangkan punca-punca masalah ini berlaku. Gejala ponteng sekolah dalam kalangan murid sekolah semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini. Hal ini telah mencetuskan kebimbangan yang berterusan dalam kalangan masyarakat terutamanya ibu bapa dan golongan pendidik. Pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memastikan gejala ini tidak menular. Namun demikian sehingga kini belum ada penyelesaian yang konkrit untuk mengatasi gejala ponteng sekolah. Sebenarnya, gejala ini berlaku akibat pelbagai punca yang dapat dikenal pasti.

KOSMOS CHEMIELABOR C3000 ANLEITUNG PDF

Antara lain, ponteng bagaikan satu indikator yang menanda aras kelemahan sistem pendidikan Malaysia yang diimplementasikan melalui Dasar Pendidikan Negara DPN. Perang media menerusi akhbar, majalah, blog dan sebagainya telah pun meletus bagi membincangkan pro serta kontra kegiatan tidak bermoral ini. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan sedang bergiat cergas dengan mengobservasi punca dan ikhtiar bagi menekan kemajuan polemik ini. Punca bercambahnya masalah ini termasuklah kurangnya didikan duniawi serta ukhrawi daripada ibu bapa. Hal ini berlaku kerana mereka terlalu ghairah mengejar kemewahan hinggakan sanggup mempedulikan asas kehidupan serta dasar keagamaan anak-anak mereka.

Related Articles