DINAMICA FLUIDELOR PDF

Pentru evaluarea tensiunii turbulente este necesara cunoasterea lungimii de amestec. Toate aceste relatii au fost umbrite de succesul pe care I-a avut relatia Cu ajutorul relatiilor 53 si 54 se poate integra, in principiu, ecuatia 46 , pentru a se obtine profilul vitezei medii temporale si energia disipata in cadrul miscarii turbulente. Ecuatia energiei Spre deosebire de paragraful 5. Prima lege a termodinamicii are la baza experienta macroscopica si arata ca energia se conserva, in conditiile luarii in considerare a energiei care intra, care iese si care se acumuleaza intr-un sistem sau volum de control. Din acest punct de vedere, este avantajos ca energia sa fie clasificata in energie inmagazinata si energie de tranzit.

Author:Yozshukasa Dajora
Country:Papua New Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):16 April 2019
Pages:424
PDF File Size:12.72 Mb
ePub File Size:14.64 Mb
ISBN:504-9-98650-512-3
Downloads:81449
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkihnActiunea restului fluidului asupra acestui element de volum poate fi inlocuita prin forte , normale pe fetele lui si indreptate spre interiorul lui. Un rezultat asemanator se obtine scriind conditia de echilibru pentru fetele perpendiculare pe axa Oy. Legea fundamentala 1. In cazul de mai sus aceste suprafete sunt orizontale si campul este vertical in jos, de aceea gradientul presiunii s-a redus numai la componenta verticala.

Ultima ecuatie din 1. Expresia rgh este denumita presiune hidrostatica si reprezinta presiunea pe care o exercita in punctul A lichidul cuprins intre nivelele ce trec prin A si respectiv B.

Daca punctul B este chiar pe suprafata lichidului, atunci se noteaza pB cu p0, unde p0 reprezinta presiunea atmosferica. Considerand punctul A arbitrar ales ecuatia 1. Daca campul de forte exterioare ce actioneaza asupra fluidului este conservativ, atunci forta de volum deriva dintr-un potential, in sensul ca poate fi scrisa sub forma U. Din relatiile 1.

In exemplul considerat suprafetele echipotentiale sunt plane orizontale. Suprafata lichidului, numita suprafata libera, este de asemenea o suprafata echipotentiala.

Pe aceasta proprietate se bazeaza principiul vaselor comunicante, conform caruia nivelul unui lichid turnat in doua vase ce comunica intre ele este acelasi in ambele vase. Fluidul se caracterizeaza prin proprietatea ca densitatea sa intr-un punct oarecare este functie numai de presiunea din acel punct: r r p. Astfel de fluide se numesc barotrope. Exemple de astfel de fluide sunt gazele ideale, apa marilor si oceanelor, atmosfera Pamantului.

Legea fundamentala a staticii fluidelor se scrie pentru fluidele barotrope, astfel: Prin integrare rezulta: unde C este o constanta de integrare ce se determina din conditii la limita. Se alege o forma particulara pentru functia r p cu scopul de a evalua analitic sau numeric integrala din membrul stang al relatiei 1. Se considera ca fluid barotrop gazul ideal. Se utilizeaza ecuatia de stare a gazului ideal: din care se poate exprima densitatea: Inlocuind 1.

Relatia 1. Cercetarile experimentale au pus in evidenta faptul ca atmosfera Pamantului poate fi considerata ca un fluid barotropic pentru care este valabila formula barometrica. Euler, conform careia se cunosc in fiecare moment si in fiecare punct al fluidului valorile urmatorilor parametri: viteza , densitatea r, presiunea p.

Curgerea unui fluid poate fi considerata: - stationara, daca viteza a fluidului in fiecare punct este constanta.

Prin urmare, intr-un punct dat al fluidului, viteza oricarui element de fluid ce trece prin el este totdeauna aceeasi. Curgerea unui lichid printr-o conducta prezinta doua tipuri limita de regimuri de curgere: - curgerea laminara in care elementele de volum de fluid se misca regulat si paralel.

Turbioanele sunt dispuse dezordonat fata de directia generala de curgere si liniile de curent sunt asezate neregulat unele fata de celelalte.

Curgerea unui fluid poate fi compresibila sau incompresibila dupa cum fluidul considerat este compresibil sau nu. Analog, curgerea poate fi vascoasa sau nevascoasa dupa cum fluidul este vascos sau ideal. Se defineste linia de curent ca fiind traiectoria descrisa de un element de fluid in miscarea sa Fig.

O linie de curent se caracterizeaza prin aceea ca vectorul viteza al elementului de fluid este tangent la linie in fiecare punct al sau. In cazul unei curgeri stationare liniile de curent nu se pot intersecta intre ele.

Totalitatea liniilor de curent care trec printr-un contur inchis formeaza un tub de curent Fig. Intr-o curgere stationara liniile de curent din interiorul unui tub de curent nu pot parasi tubul. Fluidul care intra la un capat al tubului trebuie sa iasa prin celalalt capat. O marime caracteristica unui fluid aflat in miscare o constituie debitul volumic Qv, al acestuia.

Prin definitie, debitul volumic printr-o suprafata data reprezinta mari-mea fizica numeric egala cu un volum de fluid ce trece in unitatea de timp prin acea suprafata. Unitatea de masura in S. Daca debitul volumic variaza de la un moment la altul prin suprafata considerata, relatia 1. Pentru a defini valoarea momentana a debitului volumic, se considera un interval de timp infinitezimal dt si se noteaza cu dV volumul de fluid ce trece in acest interval prin suprafata considerata.

Debitul volumic se poate defini atunci prin relatia: Se defineste debitul masic Qm, al fluidului printr-o suprafata data, ca fiind marimea fizica egala cu masa de fluid ce trece in unitatea de timp prin suprafata respectiva. Aplicand relatia de definitie a densitatii rezulta urmatoarea relatie de legatura intre cele doua marimi Qv si Qm.

Ecuatia de continuitate care constituie una dintre ecuatiile fundamentale din dinamica fluidelor exprima de fapt legea conservarii masei de fluid. Vectorul se numeste vectorul densitatii fluxului de masa. Directia sa coincide cu cea a miscarii fluidului, iar marimea sa determina cantitatea de fluid care trece in unitatea de timp prin unitatea de suprafata dispusa normal la directia de miscare. Aceste marimi sunt determinate de ecuatia lui Euler, care este ecuatia de miscare a unui fluid.

Pentru a deduce aceasta ecuatie se va considera un element de volum infinitezimal din fluidul aflat in miscare, de masa dm si avand forma unui paralelipiped cu laturile dx, dy, dz. Asupra fluidului pot actiona forte de suprafata si forte volumice. Forta de suprafata rezultanta, care actioneaza asupra intregului element de volum considerat, va fi deci: sau unde p este gradientul campului de presiune p x,y,z , adica: Asupra acestui element de fluid se exercita si o forta volumica a carei valoare raportata la unitatea de masa se noteaza cu.

Forta de volum ce actioneaza asupra elementului de fluid dV se va exprima prin relatia: Forta rezultanta ce actioneaza asupra elementului de fluid considerat are expresia: Aceasta forta determina o miscare accelerata a fluidului in conformitate cu legea a doua a lui Newton: unde Din expresiile 1. In cazul unui fluid compresibil este utila o relatie termodinamica pentru densitate, de exemplu de forma r r p ca in cazul fluidelor barotrope.

Daca asupra fluidului in repaus singura forta exterioara de volum care actioneaza este aceea determinata de campul gravitational , expresia 1. In cazul unei curgeri stationare, deci cand intr-un punct din masa fluidu-lui viteza nu depinde de timp , si ecuatia lui Euler 1. Termenul rv se numeste presiune dinamica a fluidului, termenul rgz este presiunea hidrostatica, iar p se numeste presiune statica.

Legea lui Bernoulli se poate enunta astfel: Intr-o curgere stationara a unui fluid ideal, incompresibil, aflat in camp gravitational, suma dintre presiunea dinamica, hidrostatica si statica ramane constanta de-a lungul unei linii de curent.

VISWASA PRAMANAM MALAYALAM PDF

Mecanica fluidelor

Flotabilitate Densitate Under Pressure. Target Group researchers, experts, practitioners in the filed of political law. Pressione in un fluido e portata. Experiment with a leaky water tower to see how the height and water level determine the water trajectory.

4X4X4 PARITY PDF

DINAMICA FLUIDELOR PDF

Curgerea stationara Prin curgerea unui fluid se intelege deplasarea acestuia fata de un sistem de referinta dat. Un fluid ideal, adica un fluid lipsit de vascozitate, poate fi pus in miscare datorita greutatii sale si diferentei de presiune intre diferitele puncte din interiorul sau. Miscarea unui fluid este caracterizata prin distributia vitezelor si a presiunilor in interiorul fluidului. Aceste marimi variaza de la un punct la altul. In acelasi punct ele pot varia si in functie de timp. In acest caz curgerea miscarea fluidelor se numeste nepermanenta nestationara sau variata. Curgerea fluidelor se numeste stationara daca viteza particulelor de fluid depinde de pozitia lor, dar nu depinde de timp.

CDBR 4220B PDF

Dinamica fluidelor

.

B&W SA1000 PDF

DINAMICA FLUIDELOR VASCOASE

.

Related Articles