BORANG PENANGGUHAN PTPTN PDF

Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut: Surat permohonan rasmi penangguhan atau borang permohonan penangguhan yang boleh didapati di Portal Rasmi PTPTN. Salinan surat tawaran pengajian. Surat pengesahan tarikh tamat pengajian dari IPT jika tiada dalam surat tawaran. Sesalinan transkrip dan sijil bagi peringkat pengajian yang telah tamat jika berkaitan. Nota: Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses. Kos upah tetap dikenakan sepanjang tempoh penangguhan.

Author:Samujora Mulrajas
Country:Sweden
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):8 October 2019
Pages:358
PDF File Size:4.45 Mb
ePub File Size:2.28 Mb
ISBN:496-9-75833-980-5
Downloads:73003
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TubeiPeminjam yang telah menamatkan pengajian terdahulu dan menyambung semula pengajian secara sepenuh masa. Sepanjang tempoh pengajian baru.

Sepanjang tempoh pengajian di luar negara. Peminjam yang menambah tempoh pengajian Extend Semester. Sepanjang tempoh perlanjutan yang dibenarkan oleh IPT. Tidak bekerja. Tempoh penangguhan hanya diberikan 6 bulan pada setiap permohonan dan tidak melebihi tempoh maksimum 24 bulan. Nota: Peminjam yang tidak termasuk dalam kategori di atas, tidak akan dipertimbangkan penangguhan. Permohonan perlu dikemukakan kepada PTPTN melalui surat permohonan rasmi penangguhan atau borang permohonan penangguhan.

Nota: Bagi pemohon yang masih belajar dokumen yang diperlukan adalah item i sahaja. Bagi pemohon yang belum bekerja dokumen yang diperlukan adalah item ii dan iii.

Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses. Kos upah dikenakan sepanjang tempoh penangguhan bayaran balik. Permohonan penangguhan hanya akan diluluskan setelah pertukaran Ujrah dilakukan. Adalah dimaklumkan penangguhan yang diberikan hanya mengecualikan daripada tindakan penguatkuasaan sahaja dan tidak menghalang PTPTN mengambil tindakan berikut, iaitu: Menyenaraikan nama peminjam di dalam rekod Central Credit Reference Information System CCRIS ; dan Menyalurkan nama kepada pihak ketiga lain bagi maksud pemantauan.

Kelulusan penangguhan akan dimaklumkan melalui surat kepada peminjam. Bagi peminjam yang telah diluluskan penangguhan tetapi berhasrat untuk memulakan bayaran balik pinjaman lebih awal, peminjam boleh berunding untuk penstrukturan semula pinjaman.

PTPTN berhak membatalkan kelulusan penangguhan ini sekiranya: Didapati peminjam menerima gaji atau elaun dalam tempoh penangguhan. Didapati peminjam memberikan maklumat palsu untuk mendapatkan kelulusan permohonan penangguhan.

AYAT RUQYAH SYARIAH FULL PDF

Borang Pinjaman

Sebenarnya bukan mudah membuat penangguhan kerana ada syarat yang ditetapkan sebelum layak membuat penangguhan. PTPTN merupakan satu tabung seliaan kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah untuk mendapatkan kewangan untuk sambung belajar ke pusat pengajian tinggi. Kemudahan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang kurang berkemampuan serta mampu membantu pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran. Setelah tamat pengajian, setiap peminjam yang tidak mendapat status biasiswa perlulah membayar semula secara ansuran mengikut jadual bayaran yang ditetapkan. Walaubagaimanapun demikian, untuk membuat penangguhan perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Tempoh maksimum yang dibenarkan adalah 24 bulan dari tarikh mula bayar balik pinjaman pendidikan. Peminjam yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan, penangguhan boleh dipertimbangkan setelah membayar kos guaman.

CYBERPUNK 2020 DARK METROPOLIS PDF

Penangguhan Bayaran Balik

Tweet on Twitter PTPTN merupakan satu tabung seliaan kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah untuk mendapatkan kewangan untuk sambung belajar ke pusat pengajian tinggi. Kemudahan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang kurang berkemampuan serta mampu membantu pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran. Terutama bagi penerima yang menerima penukaran ujrah, tempoh bayaran balik anda akan ditetapkan mengikut baki pinjaman anda. Walaubagaimanapun demikian, untuk membuat penangguhan perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses dan kos upah dikenakan sepanjang tempoh penangguhan bayaran balik.

U.S ARMY FIELD MANUAL 3-05.70 PDF

Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman PTPTN Akibat Penularan Covid-19

.

CASE Y FAIR PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA PDF

Permohonan Penangguhan Bayaran Pinjaman Bank Maksimum 6 Bulan

.

Related Articles