ARVO FRATRES PDF

Hij volgde vanaf tot een opleiding aan het conservatorium van Tallinn , waar hij compositieles kreeg van Heino Eller. Na zijn studie kreeg hij een baan als klankregisseur bij de radio van Estland. Daarnaast ging hij door met componeren. Volgens zijn biograaf Paul Hillier raakte hij hierna in een spirituele en professionele crisis. Hij ging op zoek naar andere muziek en bestudeerde gregoriaanse muziek , de opkomst van de polyfonie in de renaissance.

Author:Gardajar Julkis
Country:Malawi
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):3 April 2013
Pages:124
PDF File Size:15.15 Mb
ePub File Size:1.24 Mb
ISBN:687-6-20228-319-5
Downloads:63007
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KekusWat maakt Fratres zo effectief? In verdween hij plotseling van de radar. Het zou hem spoedig wereldfaam brengen. Onder de eerste tintinnabuli-composities bevond zich Fratres, tot op heden een van zijn meest geliefde stukken. Zijn timing was subliem: in het Europa en de Verenigde Staten van de vroege jaren tachtig werd mystiek klinkende, harmonisch eenvoudige muziek een ware rage. Horizontaal en verticaal Tintinnabuli is een stijl en een systeem tegelijk.

Melodie en harmonie — de horizontale lijn en de verticale klank — vallen samen volgens een vaste regel. Zo beweegt de tintinnabuli-stem T altijd mee met de melodiestem M. Er zijn bijna altijd twee stemmen. One is my sins, the other is forgiveness. De structuur van de compositie groeit uit dat proces. Doordat melodie, harmonie en structuur zo nauw met elkaar verweven zijn, ontstaat uit extreem eenvoudig basismateriaal een bepaalde mate van complexiteit, die ruimte schept voor vele variaties.

Het specifieke timbre van een instrument maakt deel uit van de muziek, maar is niet het belangrijkste element. Was het dat wel, dan zou ik afstand doen van de essentie van de muziek.

Muziek moet op zichzelf kunnen staan… twee, drie noten… daarin moet de essentie liggen, onafhankelijk van de instrumenten. Het driestemmige thema dat de basis vormt voor Fratres in al zijn verschijningsvormen Wat pas opvalt als je de noten uitgeschreven ziet, is dat de M-stemmen in melodisch d klein zijn toonladder d-e-f-g-a-bes-cis-d , terwijl de T-stem wordt gevormd door een a-klein-drieklank a-c-e.

Het continu afwisselen van de c uit de T-stem en de cis uit de M-stemmen zorgt voor een steeds aanwezige lichte harmonische spanning.

Het thema van voorbeeld 2 klinkt negen keer, steeds een terts lager. Je zou kunnen spreken van negen variaties. Voor en na iedere variatie klinkt een rustpauze met enkele percussieve klanken, hetgeen de compositie een ritualistisch karakter geeft. En onder dat alles ligt een orgelpunt — een aangehouden toon; in dit geval twee: een a en een e — wat het ritualistische en verstilde karakter nog eens versterkt. De negen variaties worden gescheiden door een percussief tussenspel; dit is uit de versie voor cello en piano Bouwstenen Een thema dat steeds een stapje lager klinkt, pauzes met percussieve klanken, een orgelpunt.

ANATOMY COLOURING BOOK KAPIT PDF

Arvo Pärt: Fratres

.

GRISSIM RATINGS GUIDE TO MANUFACTURED HOMES PDF

Arvo Part zeneszerző

.

Related Articles