HOMERUS ODYSSEE PDF

Synopsis Exposition A mosaic depicting Odysseus , from the villa of La Olmeda , Pedrosa de la Vega , Spain, late 4th-5th centuries AD The Odyssey begins after the end of the ten-year Trojan War the subject of the Iliad , and Odysseus has still not returned home from the war because he angered the god Poseidon. Then, disguised as a Taphian chieftain named Mentes , she visits Telemachus to urge him to search for news of his father. He offers her hospitality; they observe the suitors dining rowdily while the bard Phemius performs a narrative poem for them. That night Athena, disguised as Telemachus, finds a ship and crew for the true prince. The next morning, Telemachus calls an assembly of citizens of Ithaca to discuss what should be done with the suitors.

Author:Vukinos Dougul
Country:Namibia
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):28 November 2018
Pages:214
PDF File Size:8.37 Mb
ePub File Size:17.4 Mb
ISBN:957-1-54033-777-8
Downloads:75120
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TauraToch waren er nog driehonderdzestig. Zelf was hij bezig sandalen passend te maken voor zijn voeten, door mooigekleurd runderleer bij te snijden. Plotseling zagen de scherpblaffende honden Odysseus: en renden luid blaffend op hem af. Hij zou daar bij zijn hoeve vreselijk geleden hebben, als niet de zwijnhoeder hen snel achterna was gerend door de hofpoort: het leer glipte uit zijn hand.

Odysseus verheugde zich dat hij hem zo ontving en hij zei: "Moge Zeus jou geven, gastheer, en ook de andere onsterfelijke goden, wat jij het liefste verlangt, omdat je me zo vriendelijk ontving". Wij geven graag wat we hebben, al houdt het niet over; zo is immers het leven van ons, slaven, altijd in vrees, wanneer het jonge volkje de baas speelt. Ja, mijn heer had mij vorstelijk beloond, als hij hier oud was geworden; maar gedaan is het met hem Maar heus niet zijn de gelukzalige goden gesteld op schandelijke daden, nee, zij eren gerechtigheid en fatsoenlijk gedrag van de mensen.

En elf geitenkudden in totaal grazen hier langs de kust, en voortreffelijke mannen zien daarop toe. Wat mij betreft, ik waak over de zeugen hier en houd ze in leven, en kies voor hen de beste van de beren dagelijks uit en stuur die weg". Je vertelt dat hij is omgekomen om de eer van Agamemnon.

Zeg het me, voor het geval ik hem, een zodanig man, misschien ken, Want Zeus toch weet en ook de andere onsterfelijke goden, of ik hem heb ontmoet en dat kan melden, want veel heb ik rondgezworven. En zij ontvangt hem vorstelijk en vraagt alles na, en dan vloeien bij haar van verdriet de tranen uit de ogen, zoals vanzelf spreekt bij een vrouw, als haar man in den vreemde omkomt. Maar nu heb ik zelfs om hen nog niet zoveel verdriet - al zou ik hen nog zo graag met eigen ogen terug willen zien in mijn vaderland - als het gemis van Odysseus me kwelt nu hij weg is.

Ja, ik noem hem mijn vriend, al is hij ver weg". Zeus vooreerst moet mijn getuige zijn en de gastvrije tafel en de haard van de edele Odysseus, waar ik ben aangeland: werkelijk dit alles zal in vervulling gaan, zoals ik het zeg. Maar drink jij maar lekker, en laten we het over andere dingen hebben en breng me deze zaken niet steeds in herinnering; want mijn hart breekt van verdriet, wanneer iemand melding maakt van mijn geliefde heer.

Nu ben ik weer wanhopig bedroefd om die jongen, die Odysseus verwekte, Telemachos. Waar ligt jouw stad en wonen je ouders? En op wat voor schip ben je hier gekomen? Hoe brachten de zeelui je hierheen, naar Ithaka? Wie beweerden zij te zijn? Want ik denk toch niet dat je te voet hierheen bent gekomen". En geen mogelijkheid was er om dat te weigeren, want de reputatie bij het volk drukte zwaar. Op de vijfde dag bereikten wij de snelstromende rivier van Egypte, en ik legde de gebogen schepen voor anker op de Nijl.

Ik ging met hem scheep, hoewel achterdochtig, ik moest wel. Het voer snel met een gunstige en stijve Noordenwind hoog voorbij Kreta; maar Zeus bereidde hen de ondergang. En, meeuwen gelijk, dreven ze rond op de golven rondom het schip: een god ontnam hen de thuiskomst. Daaraan mij vastklemmend dreef ik rond in de vervaarlijke stormen. Feidos verzekerde me namelijk dat hij hem ontvangen had en onthaald op weg naar zijn vaderland, en hij toonde mij wat Odysseus allemaal vergaard had, brons, goud en veelbewerkt ijzer.

Hijzelf was, zei hij, naar Dodona vertrokken, om van de goddelijke, hoogbebladerde eik de wil van Zeus te vernemen, hoe hij terugkeren kon naar het welvarend Ithaka, waar hij zo lang al ontbrak, openlijk of stiekem.

Want toen het snelle schip ver van het land was gevaren, beraamden zij zonder meer een leven als slaaf voor mij. In de avond kwamen ze aan bij de velden van het ver zichtbare Ithaka. Daar klom ik aan land waar kreupelhout stond, bloesemrijke bomen, en bleef ineengedoken liggen. Maar dat vind ik niet gepast, en daarin zul je me niet doen geloven, wat je over Odysseus vertelde. Waar is het voor nodig dat een man als jij lichtvaardig leugens vertelt?

Dan zouden alle Grieken wel een graf voor hem ingericht hebben en zou hij ook voor zijn zoon veel roem verworven hebben voor later.

Ik leef nu in afzondering bij de zwijnen en ga niet meer naar de stad, tenzij de verstandige Penelope me soms vraagt te komen, omdat er iemand met nieuws, uit welke hoek ook, is gekomen.

Ja, dan vragen zij die, rond hem gezeten, daarover elk detail. Die zei dat hij hem gezien had op Kreta bij Idomeneus bezig zijn schepen te repareren, die stormen averij hadden bezorgd; die beweerde ook dat hij tegen de zomer of het najaar terug zou komen, met heel veel bezit en met zijn dappere mannen.

Maar nu is het tijd om te eten. Hopelijk komen direct mijn mannen binnen, zodat we in de hut een lekker maal kunnen bereiden". Na deze woorden kloofde hij het hout met het meedogenloos brons, en zij brachten een heel vet varken binnen, vijf jaar oud, en brachten het tot bij de haard. De zwijnhoeder stond op om het te verdelen, want hij wist hoe het hoorde. En ten antwoord sprak jij, zwijnenhoeder Eumaios: "Eet, buitengewone gast, en laat dit u smaken, wat ik heb: de godheid schenkt het een, en laat het andere na, zoals hij maar wil, want hij vermag alles".

Zij strekten nu gretig hun hand uit naar de gereedliggende spijzen. Er volgde een kille, maanloze nacht, want Zeus bracht regen, de hele nacht, en een zware wind woei uit het Westen, altijd neerslag brengend. Maar nu ik eenmaal begonnen ben, zal ik het niet voor me houden. Ach, was ik maar zo stoer nog en had ik maar zo veel kracht, als toen wij een hinderlaag voor Troje legden. Toen wij nu de stad waren genaderd en de steile ommuring lagen wij bij de stad, verspreid in het dichte kreupelhout in het riet en moeras, ineengedoken onder onze schilden.

Zo hij, en hij steunde het hoofd op zijn elleboog en zei: "Luister, vrienden. Was ik nu nog maar zo jong en krachtig: dan gaf een van de herders mij hier in de hut wel zijn mantel, zowel uit vriendschap als uit achting voor een dapper man. Na deze woorden stond hij op, en hij spreidde hem een bed dichtbij het vuur, en daarop legde hij vachten van schapen en geiten. En hij ging op weg om te slapen bij de beren met blanke tanden op een slaapplaats in een gewelfde grot, beschut tegen de Noordenwind.

HID 6005 READER PDF

De Odyssee van Homerus

In de Odyssee gaat het over de laatste 41 dagen van de eveneens tien jaren durende omzwervingen van de held Odysseus - de bedenker van de list met "het paard van Troje" - die zich de haat van de zeegod Poseidon op de hals heeft gehaald. De godin Athena blijft hem echter wel steunen: zij stelt alles in het werk om Odysseus een behouden thuiskomst te bezorgen. De Odyssee begint in mediis rebus : op de Olympos vraagt Athena haar vader Zeus of er eindelijk een einde mag komen aan de omzwervingen van Odysseus. Deze verblijft dan al een aantal jaren tegen zijn zin bij de zeenimf Kalypso. Zeus stemt toe en Hermes wordt naar Kalypso gestuurd.

SAFWAT AL TAFASIR PDF

De Odyssee van Homeros

Homerus Hoewel de verhalen van de Odyssee wereldberoemd zijn, is er over de schrijver van die verhalen, Homerus, maar weinig bekend. We weten niet waar Homerus geboren is, en historici verchillen zelfs van mening over wanneer de dichter precies leefde. Er wordt zelfs getwijfeld of Homerus wel de bedenker is van de verhalen, omdat er aanwijzingen zijn dat de verhalen in verschillende stijlen en tijdsperiodes geschreven zijn. Temeer omdat er al in de klassieke oudheid niemand precies wist wie Homerus was en waar hij vandaan kwam. Homerus schreef de Odyssee waarschijnlijk rond voor Christus.

Related Articles